Documente necesare | Stiri din Cluj

Documente necesare


 Înmatricularea unui vehicul

 1. Cererea solicitantului, care
  cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere cu privire la
  modul de intrare in proprietatea sa a vehiculului;
 2. Fisa
  de inmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul
  proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele
  mecanice de transport;
 3. Cartea de identitate a
  vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia
  Autonoma “Registrul Auto Roman”, original si copie;
 4. Actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, original si copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, original si copie;
 6. Dovada
  de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de
  valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima inmatriculare;
 7. Copia
  documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila, ca urmare
  a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul
  Romaniei;
 8. Dovada de efectuare a formalitatilor vamale de
  import definitiv (pentru inmatricularea permanenta) sau temporar
  (pentru inmatricularea temporara), in cazul autovehiculelor si al
  remorcilor dobandite din strainatate;
 9. Dovada de plata a taxei de inmatriculare;
 10. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare achitata la orice unitate CEC sau BCR 29 lei;
 11. Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare;
 12. Dovada
  de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma “Registrul
  Auto Roman”, cu exceptia vehiculelor aflate la prima inmatriculare, sau
  certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz .

In
cazul autovehiculelor si remorcilor de provenienta straina care nu sunt
comercializate de agenti economici autorizati si care se inmatriculeaza
pentru prima data in Romania se solicita, in plus, documentele de
inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original. In cazul
existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea
acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate,
timp in care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe
autorizatii de circulatie provizorie. Persoana juridica care solicita o
inmatriculare trebuie sa depuna, pe langa documentele prevazute mai sus
si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea,
sediul si reprezentantul legal.


  Numere de probe

 1. Cerere de solicitare a acordarii autorizatiilor pentru PROBE - formular tip;
 2. Documente
  de identificare a persoanelor juridice in original si copie xerox
  (certificat unic de   inregistrare al societatii la Registrul
  Comertului, delegatie si B.I / C.I. delegat);
 3. Pentru
  vehicule supuse incercarii: copii dupa statutul societatii din care sa
  rezulte la obiectul de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau
  incercarea vehiculelor rutiere si copii dupa contracte, facturi,
  registrul de casa care sa ateste un volum important de activitate;
 4. Pentru
  dealeri: copii dupa statutul societatii din care sa rezulte la obiectul
  de activitate comercializarea vehiculelor rutiere si copii dupa
  registrul de casa care sa ateste un volum mediu de vanzari de cel putin
  5 autovehicule sau remorci pe luna, in ultimele sase luni si copii dupa
  actele care aresta detinerea unui spatiu special amenajat pentru
  expunerea vehiculelor supuse vanzarii;
 5. Dovezi de efectuare a asigurarii obligatorii pentru fiecare autorizatie solicitata (in cazul autovehiculelor);
 6. Taxa de autorizare pentru PROBE (chitanta Primarie sau Posta);
 7. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (C.E.C. sau B.C.R.);
 8. Contravaloarea placilor cu numere de PROBA.


  Obţinerea numerelor provizorii pentru vehicule din import

 1. Cerere pentru numere provizorii completata de solicitant (si stampilata in cazul persoanelor juridice) formular tip;
 2. Tichet de asigurare pe numele solicitantului original si copie xerox;
 3. Documente de provenienta original si copie xerox;
 4. Documente de proprietate a vehiculului in original si copie xerox;
 5. Contravaloarea placilor cu numere provizorii;
 6. Declaratie vamala de tranzit insotita de nota de constatare R.A.R. sau declaratie vamala de import definitiv;
 7. Taxa de autorizare numere provizorii (chitanta Primarie sau Posta);
 8. Taxa Autorizatie de circulatie provizorie (chitanta C.E.C. sau B.C.R.);
 9.  Document de identitate solicitant sau delegat (C.I / B.I.) in original si copie xerox;
 10. Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice.
 11. Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica.


  Înmatricularea vehiculelor provenite din import

 1. Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
 2. Fisa
  de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza
  circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu semnata
  de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
 3. Cerere de inmatriculare - formular tip completat cu datele solicitantului;
 4. Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox;
 5. Chitanta sau declaratie vamala de import definitiv original sau copie xerox legalizata;
 6. Document de provenienta;
 7. Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox;
 8. Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
 9. Anexa cu verificarea tehnica;
 10. Certificat de Autenticitate in termen de valabilitate (se elibereaza de R.A.R.);
 11. Certificatul de inmatriculare pentru export si placutele de inmatriculare - eliberat de autoritatile de unde provine vehiculul;
 12. Dovada de plata a taxei de inmatriculare (POSTA sau Primarie);
 13. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (C.E.C. sau B.C.R.),
 14.  Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului, copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
 15. Delegatie in situatia in care solicitantul inmatricularii este persoana juridica;
 16. Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.


  Înmatricularea vehiculelor noi

 1. Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
 2. Fisa
  de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza
  circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu semnata
  de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
 3. Cerere de inmatriculare - formular tip completat cu datele solicitantului;
 4. Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox;
 5. Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox;
 6. Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
 7. Dovada de plata a taxei de inmatriculare (POSTA sau Primarie);
 8. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (C.E.C. sau B.C.R.);
 9. Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
 10. Delegatie in situatia in care solicitantul inmatricularii este persoana juridica;
 11. Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.


  Înfiintare societate comercială

Etapa 1 - Actele de identitate ale viitorilor asociati in original si 3 copii
Etapa 2 - Dupa alegerea formei societatii

 1. Alegerea
  obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN;
  stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare
  de activitate;
 2. Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social);
 3. Alegerea denumirii societatii (se dau cel putin 3 denumiri);
 4. Stabilirea capitalului social. Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL;
 5. Stabilirea administratorului societatii;
 6. Stabilirea tipului de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie;
 7. Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.

Etapa 3

 1. Rezervarea denumirii societatii;
 2. Incheierea contractului de inchiriere, daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate personala;
 3. Intocmirea actului constitutiv;
 4. Declaratii
  ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca
  indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si
  administratori;
 5. Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice si dureaza cca. 5 zile;
 6. Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social;
 7. Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public.

Etapa 4
Se depun la Registrul Cometului:

 1. Cererea de inregistrare a societatii;
 2. Cererea sau declaratia, dupa caz, de aviz pompieri;
 3. Cererea sau declaratia, dupa caz, de aviz sanitar;
 4. Cererea sau declaratia, dupa caz, de avizul muncii;
 5. Cererea sau declaratia, dupa caz, de aviz mediu;
 6. Fisa de prezentare a sediului social si a activitatii.

Etapa 5
Se depune intrega documentatie la Oficiul Registrul Comertului. In
termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale
societatii, si anume: certificat de inregistrare, anexa avize necesare,
avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice,
etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor, dar in
acest caz taxele se majoreaza cu 50%.


  Cununie civilă

 1. Certificate de nastere in original si copie (nelegalizata);
 2. Certificate medicale prenuptiale (eliberate cu cel mult doua saptamani inainte de casatorie);
 3. Actele
  de identitate sau pasapoartele (pentru cetatenii straini si pentru
  cetatenii romani care domiciliaza in strainatate), original si copie,
  valabile la data depunerii actelor si la data incheierii casatoriei
  (cel putin unul dintre solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in
  localitatea unde se oficiaza casatoria);
 4. Declaratia de casatorie;
 5. Un plic timbrat autoadresat.

Actele se depun la Starea Civila cu minimum 10 zile inainte de oficializarea casatoriei.
Pentru cei care nu sunt la prima casatorie:
In cazul in care casatoria anterioara a fost desfacuta prin divort sau
decesul unuia dintre soti, solicitantii mai au nevoie, dupa caz, de
urmatoarele acte:

 1. Sentinta
  de divort in 2 exemplare, ambele ramase definitive si legalizate si
  timbre fiscale sau chitanta C.E.C. in valoare de 0.5 lei (in cazul in
  care casatoria anterioara a fost incheiata in localitatea unde se
  oficiaza casatoria);
 2. In cazul in care casatoria
  anterioara a fost incheiata in alta localitate, se va depune un singur
  exemplar din sentinta ramasa definitiva si legalizata;
 3. Certificatul de deces al celui decedat, in original si copie nelegalizata;
 4. In
  cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia
  sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor
  prezenta certificatele de nastere in original si copie nelegalizata
 5. La
  data incheierii casatoriei, conform legislatiei in vigoare viitorii
  soti vor fi insotiti de doi martori, cu buletinele de identitate
  valabile.


  Divorţ

 1. Cerere de divort;
 2. Certificat casatorie in original;
 3. Certificate de nastere in cazul in care din casatorie au rezultat copii;
 4. Taxa de timbre fiscale;
 5. Timbre judiciare.


  Înregistrarea decesului

 1. Certificatul medical constatator al
  decesului, intocmit si semnat de medicul sau cadrul sanitar care a
  facut constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara
  prescurtari;
 2. Actul de identitate a celui decedat;
 3. Livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiiloe militare;
 4. Actul de identitate al persoanei care declara decesul.


  Vânzarea/Cumpărarea unui imobil

Cazul I - Actele de proprietate ale imobilului au fost transcrise la Judecatorie:

 1. Actele de proprietate ale imobilului;
 2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite;
 3. Certificat de sarcini eliberat de Judecatorie;
 4. Documentatia cadastrala.

Cazul II - Actele de proprietate ale imobilului nu au fost transcrise la Judecatorie:

 1. Actele de proprietate;
 2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite;
 3. Extras de carte funciara eliberat de Judecatorie.

Certificatul
fiscal - atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul
administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil
pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru
eventuale debite sau amenzi catre stat.
Certificatul de sarcini -
este eliberat de Judecatorie numai in baza actelor de proprietate care
poarta mentiunea transcrierii la Judecatorie (aceasta operatiune a
putut fi indeplinita numai pana la data de 01.07.1999, data de la care
s-a trecut la sistemul de evidenta prin cartea funciara).
Certificatul de sarcini atesta faptul ca apartamentul este sau nu grevat de ipoteci, comandamente, privilegii etc.
Extrasul de carte funciara - este eliberat de Judecatorie in baza
actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a
imobilului.


  Obţinerea certificatului de cazier judiciar

 1. Cererea tip scrisă citeţ cu majuscule;
 2. Actul
  de identitate (buletin de identitate / carte de identitate /  carte de
  identitate provizorie/ pasaport + certificat de nastere);
 3. Certificatul de naştere si paşaportul, pentru persoane domiciliate in strainatate;
 4. Timbru fiscal în valoare de 1 RON (10.000 lei vechi);
 5. Taxa
  de urgenţă în valoare de 5 RON (50.000 lei vechi) achitată la Ghişeul
  Trezoreriei Cluj situat în sediul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca (la
  parter, în sala de primire a publicului) din strada Decebal, nr. 26.

     Certificatele de cazier judiciar se eliberează:

 1. ÎN REGIM DE URGENTA:
 2. PE LOC (imediat după depunerea documentelor), persoanelor născute în judeţul Cluj, fără antecedente penale.
 3. în aceeaşi zi sau a doua  zi pentru persoanele născute în alte judeţe şi cu antecedente penale.
 1. ÎN REGIM NORMAL:
 2. 7 zile pentru persoanele născute in judeţul Cluj;
 3. 30 zile pentru persoanele născute in alte judeţe.

     Persoanele fizice care au interes legitim pot obţine  propriul certificat de cazier judiciar.
     Cererea tip, cu datele complete de stare civila si motivata,se depune personal la unitatea de politie de la locul de naştere ori de domiciliu.
     Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea
certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României.
     Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin imputernicitii acestora, conform procedurilor legale in vigoare, după cum urmează:

 1. in tara, numai in baza unei procuri autentificata de catre un notar public;
 2. in
  strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile
  diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de catre un notar,
  cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru
  statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961
  este suficient sa fie aplicata apostila.

Procura trebuie formulata in termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.
     În cazul procurii eliberate de către un notar din străinătate,
aceasta trebuie tradusa in limba romana si legalizata de către un notar
din tara; nu este valabila traducerea după fax sau xerox.
     IN AMBELE SITUATII, persoana mandatata sa ridice certificatul de
cazier judiciar trebuie sa prezinte procura in original cât si o copie
xerox ( daca doreşte păstrarea documentului) precum si actul de
identitate sau paşaportul.


  Eliberarea unei cărti de identitate

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. Certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
 3. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 4. Timbru fiscal in valoare de 1 leu (ron), valoare ce se poate actualiza prin hotarare de guvern;
 5. Chitanta
  reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei
  (ron), aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu
  avizul Consiliului Concurentei.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente:
a) Acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia
romana in vigoare, privind titlul locativ; b) Declaratia scrisa a
gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu,
insotita de unul dintre documentele prevazute la lit.a);
b) Declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de
actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita
schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica;
c) Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota
de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica
existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la
adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta
documentele prevazute la lit. A) si b); pentru minorii si persoanele
fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre
parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) Documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul
sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul
agricol, pentru mediul rural.

 1. Persoanele
  care au detinut, anterior, un act de identitate, trebuie sa-l predea
  lucratorului de evidenta a persoanelor, daca nu a fost pierdut, furat
  ori distrus.
 2. Persoanele care detin carte de alegator sunt
  obligate sa o predea lucratorului de evidenta a persoanelor, intrucat,
  odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de
  alegator.
 3. Toate documentele care sunt necesare se prezinta in original si copie.

Pe
langa aceste documente mai sus enumerate, mai sunt necesare si alte
documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea
cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului,
astfel:

 1. In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani:
 2. actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
 3. certificatul
  de casatorie al parintilor sau, dupa caz hotararea judecatoreasca
  definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti
  ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.

In
conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr.
97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza
de procura speciala.

 1. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vãduve:
 2. certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat.
 3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate:
 4. un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii;
 5. timbru fiscal de 4 lei (RON), valoare ce poate fi actualizata prin hotarare de Guvern.

Update me when site is updated
Stiri si Massmedia www.TOP21.ro Top25.ro - Noi te promovam pe Internet ! Romanian Top 30 Bancuri Stiri Online - cel mai bun site de stiri online Top66 Statistici